Par projektu “Uz soliņu!”

Mākslas projekts – konkurss uzaicinātajiem māksliniekiem vēstīja sekojošo:

“Projekts “Uz soliņu!” paredz mākslinieciskus un reizē utilitārus objektus Rīgas pilsētvidē.

Neviens darbs nav domāts kā dekorācija, bet gan kā kopējais Borisa un Ināras Teterevu fonda publiskās mākslas programmas vadmotīva “Prieks un domātprieks” iemiesojums. Darbam vienlaikus jābūt gan nopietnam laikmetīgās mākslas darbam, gan pilsētas soliņam. Par kvalitātes prototipiem ir izmantoti:

1) Kriša Salmaņa darbs 2013. gada konkursa izstādē “Rīga smaida” LMA Jaunajā korpusā,

2) Miervalža Poļa Krišjānis Valdemārs uz soliņa Ventspilī,

3) Aigara Bikšes jauna ideja par soliņu, kura vienā galā ir liels Rainis, otrā galā – mazs Rainis.

Šis ir slēgts konkurss, uz kuru pieaicināti mākslinieki:

Aigars Bikše
Maija Kurševa
Liene Mackus
Evelīna Deičmane
Ieva Rubeze
Krists Pudzēns
Sandra Krastiņa
Krišs Salmanis
Andris Vītoliņš
Marta Zariņa-Ģelze
Kaspars Podnieks
Anda Lāce
Dāvis Liekniņš
Barbara Gaile

Mākslinieki iesniedz projektu elektroniski Helēnai Demakovai un Vitai Birzakai (vita.birzaka@teterevufonds.lv) līdz 2013. gada 14. decembrim. Projekts jāiesniedz kā ieskenēts zīmējums/gleznojums vai ar datoru veidots zīmējums. Rasējums nav nepieciešams, taču jānorāda izmērs un materiāls. Vēlama vizualizācija pilsētvidē. Jāparedz, ka soliņa izgatavošana, ieskaitot visus arhitekta un būvnieka honorārus, mākslinieka honorāru, materiālu un citas izmaksas nedrīkst pārsniegt 25 000 LVL.

Māksliniekiem netiek maksāts avanss, tiek paredzētas 3 prēmijas, katra 1 000 LVL ieskaitot nodokļus. Fonda valde var īstenot vai neīstenot kādu soliņu/soliņus pēc saviem ieskatiem.

Žūriju apstiprina fonda vadība.

Uzvarētāju darbus iespējams īstenot līdz 2015. gada pavasarim, kad Latvija ir ES prezidējošā valsts.”