Par konkursa izstādi “Rīga smaida atkal”

Konkurss –“Rīga smaida atkal” – ir turpinājums “Rīga smaida” projektam. Vairums tā autoru ir piedalījušies izstādē “Sveika, galva!” Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā šī gada martā un aprīlī.

Konkursā aicināti piedalīties mākslinieki un mākslinieces, kas spēj paust konceptuālu un reizē labestīgu vēstījumu, kurš pilsētvidē ienes domāšanas paradoksus un mūsdienīgu tēlainību. Konkursa devīze jau atkal ir “DOMĀTPRIEKS”!

Mecenāti šoreiz bija vēlējušies redzēt figuratīvus darbus. Žūrijā aicināti Boriss un Ināra Teterevi, Māra Lāce, Aleksejs Naumovs, Juris Dambis, Helēna Demakova un Gvido Princis.

Par „Rīga smaida atkal” laureātiem kļuvuši mākslinieki Ieva Rubeze, Līga Marcinkeviča, Brigita Zelča-Aispure, Aigars Bikše, Vilnis Vītoliņš un sandis Aispurs.

Izstāde “Rīga smaida atkal” ir ikgadējā Borisa un Ināras Teterevu mākslas festivāla “Tête-à-tête” projekts.

 • Konkursa žūrija

  Ināra Tetereva, mecenāte
  Boriss Teterevs, mecenāts
  Māra Lāce, LNMM direktore
  Aleksejs Naumovs, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors
  Juris Dambis, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs,
  Helēna Demakova, mākslas zinātniece un izstādes „Rīga smaida” kuratore
  Gvido Princis, Rīgas pilsētas arhitekts

 • Izstāde attēlos